kontakt oss

Ved bestilling husk legge inn fullstendig navn og adresse

 

 

Kontakt oss

Møt vår Sustainability Manager Humaira Baneryd

Hva står på agendaen i 2019?

“Som et resultat av Agenda 2030¹ og en økende etterspørsel fra våre kunder, vil vi fortsette å utvikle Etac til en mer bærekraftig virksomhet. Sammen med ledelsen vil jeg etablere bærekraftsstrategien og målene for de kommende årene.

For å få en enda dypere innsikt i hvordan noen av våre leverandører overholder menneskerettigheter og arbeidsvilkår, vil vi forbedre våre metoder for leverandørevaluering.

Vi vil evaluere hvordan vi kan samarbeide med Ecodesign² i produktutviklingsprosessen. Dette betyr at jeg vil jobbe tett med både produktutvikling og strategisk innkjøp. ”

Hvorfor er bærekraft viktig?

”Vi ser en økende etterspørsel etter bærekraftige produkter og bærekraftige forretningsmodeller. Jeg er overbevist om at vår fremtidige vekst og lønnsomhet er avhengig av et bevisst bærekraftarbeid.

Etac har et stort potensial til å bli et av de ledende bærekraftige selskapene i vår virksomhet. Vi har allerede produkter av holdbar design og høy kvalitet, som gjenbrukes og resirkuleres i mange av våre markeder. Vi har også motiverte medarbeidere som ønsker å integrere bærekraft i arbeidet.

Jeg vil trekke frem to aktuelle bærekraftige initiativer fra Etac i vår siste bærekraftsrapport, der du kan se hvordan produktene våre kan bidra til en sirkulær økonomi. Du finner dem nedenfor. ”

» Extended lifecycle from durable design

» Circularity from UK Reissue Scheme

 

1 2030 Agenda for bærekraftig utvikling ble lansert av FN, inkludert 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG) som har som mål å utrydde fattigdom i alle dens former.

2 Ecodesign er en tilnærming til å designe produkter med spesiell vurdering av produktets miljøpåvirkninger i hele livssyklusen.