Reklamasjon og retur

General banner_image 6_850x325.jpg

Selv om Etac alltid streber etter å levere produkter av høyeste kvalitet, kan det likevel skje at produkter blir ødelagt eller får defekter.

Hvordan reklamere?

Ønsker du å reklamere på et av våre produkter, kontakt vårt Supportsenter på følgende måte:

Fyll ut retur- og reklamasjonsskjemaet nedenfor og send det til: reklamasjon.esn@etac.com

Du vil få et automatisk svar tilbake med et Etac ID-nummer. Noter dette nummeret på skjemaet ditt. Du vil deretter bli kontaktet av vårt Supportsenter, som vil gi deg en tilbakemelding i saken.

Informasjonen på skjemaet er viktig for at vi raskt skal kunne registrere og dokumentere saken, og for å kunne gi deg som kunde en god og tydelig tilbakemelding i saken.