Immedia

Brukervennlige forflytnings- og posisjoneringshjelpemidler som muliggjør trygge og komfortable forflytninger for både omsorgsperson og pasient/beboer.