Kvalitet og etterlevelse av gjeldende lovgivning

General banner_image 25_850x325.jpg

Etac fokuserer på å levere trygge produkter av høy kvalitet. Produktene er utviklet og produsert i henhold til de nyeste standardene og prinsippene for beste praksis. Alt medisinsk utstyr er CE-merket og registrert hos relevante myndigheter i samsvar med gjeldende lovgivning og direktiver.

Vi evaluerer tjenestene våre systematisk for høy kvalitet, funksjonalitet og ytelse i samsvar med gjeldende lover og regler for å opprettholde produktsikkerheten og effektiviteten gjennom hele livssyklusen.

0 Green line -image

EU-forordning om medisinsk utstyr (MDR)

Etac oppfyller den nye EU-forordningen om medisinsk utstyr, EU 2017/745 (MDR), som trådte i kraft 26. mai 2021. Den nye forordningen erstattet det tidligere MDD-direktivet, og overgangen har gått smidig, ettersom Etac allerede oppfylte kravene i MDD og jobber proaktivt med samsvar.

Etac oppfyller også kravene i den nye EU-forordningen og bekrefter dermed at våre høykvalitetsprodukter er trygge å bruke, noe som er til fordel for pasienter, brukere og kunder.