Kvalitet og etterlevelse av gjeldende lovgivning

General banner_image 25_850x325.jpg

Etacs hovedfokus er å tilby trygge produkter med høy kvalitet og lavest mulig risiko for brukere og omsorgspersoner. Produktene er designet og produsert i henhold til toppmoderne standarder og prinsipper for best practice.

Vi jobber systematisk med å kontrollere alle prosesser i produksjon og design. Vi sikrer at produktene våre overholder de strenge reguleringene som gjelder for medisinsk utstyr i alle markeder der produktene våre selges. Vi evaluerer systematisk tjenestene våre for forbedret kvalitet, funksjonalitet og ytelse i samsvar med regulatoriske krav for å opprettholde produktsikkerhet og effektivitet gjennom hele livssyklusen.

Våre produkter som er klassifisert som medisinsk utstyr er CE-merket, i samsvar med regulatoriske krav. Produktene er også registrert hos relevante myndigheter.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Etac AS med organisasjonsnummer 876597152 er en landsdekkende salgs- og serviceorganisasjon med ca. 40 ansatte (2023). Hovedkontor i Moss. Vårt driftsområde er import og salg av tekniske hjelpemidler og medisinsk utstyr.

Etac jobber kontinuerlig med å oppfylle FNs bærekrafts mål. Mer informasjon om Etacs Agenda 2030 fokusområder finnes i bærekraftrapporten publisert her 

Lovkravet er innarbeidet i Etacs styringssystem.

Årlige aktsomhetsvurderinger

Etac AS skal årlig utføre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre redegjørelse for arbeidet med risikoanalyse og tiltak etter eventuelle funn, i henhold til åpenhetsloven.

Denne redegjørelsen omfatter selskapets plikt til redegjørelse for aktsomhetsvurderinger gjennomført i 2023. Redegjørelsen omfatter også tiltak som er vurdert og iverksatt, samt planlagte tiltak for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Du kan lese denne rapporten på denne lenken: