Kvalitet og etterlevelse av gjeldende lovgivning

General banner_image 25_850x325.jpg

Etacs hovedfokus er å tilby trygge produkter med høy kvalitet og lavest mulig risiko for brukere og omsorgspersoner. Produktene er designet og produsert i henhold til toppmoderne standarder og prinsipper for best practice.

Vi jobber systematisk med å kontrollere alle prosesser i produksjon og design. Vi sikrer at produktene våre overholder de strenge reguleringene som gjelder for medisinsk utstyr i alle markeder der produktene våre selges. Vi evaluerer systematisk tjenestene våre for forbedret kvalitet, funksjonalitet og ytelse i samsvar med regulatoriske krav for å opprettholde produktsikkerhet og effektivitet gjennom hele livssyklusen.

Våre produkter som er klassifisert som medisinsk utstyr er CE-merket, i samsvar med regulatoriske krav. Produktene er også registrert hos relevante myndigheter.