/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/hovermatt-spu_hospital_plain-x-ray-32.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Luftassistert forflytning

HoverTech Air Transfer System gjør pasientforflytninger og -posisjonering enklere samtidig som den beskytter omsorgspersonens sikkerhet. Luftstrømmen reduserer kraften som kreves for å bevege en pasient med 80-90 %, noe som gjør det mulig for pleiere å forflytte pasienter uten å løft eller anstrengelser.