Seil

Et fleksibelt utvalg av seil og bårer er nødvendig for å løfte, plassere, mobilisere eller aktivere brukere med nedsatt mobilitet. Ulike pleiesituasjoner som toalett, forflytning og oppreisning krever forskjellige typer løsninger.