Sikkerhet på badet

Stol på oss – vær deg selv
/globalassets/0-international/products/bathroom-aids/campaigns/bathroom-safety/b.s-2.-woman-in-bath-tub.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Baderommet er avgjørende for vår velvære

En gjennomsnittsperson bruker mellom 30 og 60 minutter på badet hver dag. I løpet av et liv er det flere år. Enten du liker å tilbringe tid på badet for å slappe av eller for personlig pleie, er rommet avgjørende for følelsen av velvære. Det er et sted vi ønsker å være uavhengige og avslappet. 

Dessverre skjer de fleste fall i hjemmet på badet. Selv om en vanlig oppfatning er at risikoen kun gjelder eldre mennesker, oppstår skader i alle aldre. Små tilpasninger på badet kan forebygge fall og bidra til at tiden du tilbringer på badet fortsetter å være på dine egne premisser.

/globalassets/0-international/products/bathroom-aids/campaigns/bathroom-safety/b.s-3-image-accidents-2.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Ulykker i hjemmet skjer ofte på badet

De fleste vet ikke at fall er den nest vanligste årsaken til ulykker og dødsfall på verdensbasis, etter trafikkulykker. Dette gjør fallskader til et betydelig folkehelseproblem med store konsekvenser for både samfunnet og personen det gjelder.

De eldste er de mest sårbare og både forekomsten av fall og alvorligheten av komplikasjoner øker betydelig fra fylte 60 år. Fallskader kan være vanskelig å hente seg inn etter og kan noen ganger starte en negativ spiral med sviktende helse.

Skap trygghet gjennom gode forholdsregler

Den gode nyheten er at mange fall kan unngås gjennom å sikre sikre boligen, og spesielt badet. Etac tilbyr tre nivåer av sikkerhetsløsninger for baderommet, med utgangspunkt i ulike brukerbehov. Alle produktene er spesielt utviklet for våtromsmiljøer og designet for å passe inn på moderne, skandinaviske bad. 

I tillegg til de de sammensatte løsningene finnes det også mange produktalternativer for å imøtekomme individuelle behov og preferanser.

Generelle sikkerhetsråd

Se våre beste tips på hvordan du forebygger fall og skader på baderommet.

Gå til Generelle tips

Forebyggende

For å forhindre fallulykker 

Back to Preventive image 3.jpg

Ved å ta enkle forholdsregler og gjøre små tilpasninger kan du oppnå økt sikkerhet på badet. Dette vil være gode tiltak for friske, aktive personer som ser fordelen med en hjelpende hånd, og som ønsker å redusere den generelle risikoen i våtromsmiljøer.

Gå til Forebyggende løsning

Støttende

For å unngå skader 

Back to Supportive image 3.jpg

Verk og smerter kommer ofte med alderen. Selv om det vanligvis er ufarlig, øker det risikoen for fall og skader som kan være vanskelig å hente seg inn fra. Ekstra hjelp og støtte reduserer risikoen for ulykker og kan bidra til å gjøre daglige rutiner enklere.                                      

Gå til Støttende løsning

Assisterende

For å forlenge selvstendigheten 

Back to Assistive image.jpg

Våre hjelpemidler legger til rette for uavhengige baderomsbesøk for personer med en nedsatt bevegelsesevne. Personer som har utfordringer med bevegelse har ofte god nytte av mer omfattende støtte, da dette kan gjøre det mulig å ivareta personlig hygiene uten hjelp fra pleier eller pårørende.

Gå til Assisterende løsning