Sitte

Komfortable og stabile sitteenheter som gir størst mulig støtte. Omfavner, forbedrer og oppmuntrer til deltakelse i daglige gjøremål.