HoverMatt Air Transfer System

Trygg og sikker forflytning med HoverMatt luftassistert forflytning
HoverMatt luftassistert forflytningssystem gjør det enklere å forflytte og posisjonere pasienter. En konstant luftgjennomstrømming under madrassen gjør at kraften som kreves for å flytte en pasient reduseres med 80-90 %. Dette bidrar til at helsepersonell kan forflytte pasienter trygt og uten tunge løft og overbelastning.

Ved å redusere risikoen for personskade ved forflytning, bidrar HoverMatt til reduserte kostnader knyttet til sykefravær.

HoverMatt SPU inflated_HTAir 800x450.jpg
HoverMatt transfer 800x450.jpg

 

Forbedrer pasientens komfort og sikkerhet

  • Den oppblåste madrassen omsvøper pasienten mens han/hun flyttes i en stabil posisjon. Luften reduserer skyvekrefter av huden og gir samtidig økt komfort for pasienter som er utsatt for smerte. 
  • Madrassen består av et pustende materiale og kan trygt ligge under pasienten under hele sykehusoppholdet. 

Reduserer kostnadene

  • Luftassistert teknologi har vist seg å redusere arbeidsskader og tilhørende kostnader knyttet til sykefravær.
  • Gjenbrukbare HoverMatt SPU-madrasser (Single Patient Use) har en levetid på minst fem år ved riktig bruk og vedlikehold.

Omsorg på tvers av avdelinger

  • HoverMatt kan brukes ved forlytning på flere sykehusavdelinger – fra akuttmottak, radiologi, operasjonsstue og intensivavdeling. 

Minimerer risikoen for krysskontaminering

  • HoverMatt SPU forbedrer pasientsikkerheten ved å eliminere risikoen for krysskontaminering mellom pasienter. 
  • HoverMatt SPU forhindrer krysskontaminering ved å holde mikroorganismer ute. En unik varmeforsegling eliminerer nålehullene som en en sydd madrass har, som kan være potensielle bakterielle innganger.
HoverSling RepoSheet 800x450.jpg

Håndtering av trykksår

Trykksår kan føre til forverring av pasienthelsen og økte helsekostnader. Redusering av trykk og minimering av friksjon og skyvekrefter er derfor viktig for å forebygge sår. 

HoverMatt SPU kan ligge på plass under pasienten for forflytninger, samtidig som risikoen for sår reduseres. 

Friksjon og skyvekrefter
Når HoverMatt blåses opp, flyttes pasienten på en luftpute. Dette reduserer friksjon og skyvekrefter forårsaket av de motsatte trekkkreftene fra vev og bein.

Trykkmåling
Trykkmåling viser <1 % forskjell mellom en vekseltrykkmadrass uten HoverMatt og vekseltrykkmadrass med HoverMatt. Dermed er det ingen økt risiko for trykksår med HoverMatt, og helsepersonell kan trygt legge den under pasienten.

Thermal image 1.jpg
Thermal image 2.jpg

Uten HoverMatt: Vekselstrykkmadrass, laken, trykkmåler, 90 kg pasient.

Med HoverMatt: Vekselstrykkmadrass, laken, trykkmåler, HoverMatt uten luft, 90 kg pasient.