Flytter du vekten av en elefant hver dag?

Hvor mye kraft må til?

Eksempel


Mari tilbringer mye tid i sengen og må endre stilling omtrent 10 ganger om dagen.

Ved bruk av bomullslaken i stedet for glidelaken, brukes ca. 20 kg mer kraft per posisjonering. På en dag blir det 200 kg ekstra på å bytte stilling på Mari.

Der Mari bor er det ca. 50 sykehjemsplasser. Halvparten av beboerne trenger hjelp til forflytninger.

Dersom alle disse behøver hjelp like ofte som Mari, betyr det at pleiepersonalet flytter 5 tonn ekstra per dag om det brukes bomullslaken i stedet for glidelaken.
elephant450x450.jpg

Med andre ord...

Du flytter en elefant om dagen,
og på én måned en hel elefantflokk! 
/globalassets/0-sweden/produkter/patientforflyttning/dragmatning/immedia-satinsheet-4d_user-in-bed_2-carers800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Hva kan du gjøre?

Ved å bruke Immedia SatinSheet glidelaken sammen med toveis eller fireveis stikklaken, kan du unngå å bruke unødvendige krefter. 

Vi har målt hvor mye kraft i kg som skal til for å flytte en person sideveis i sengen. Målingen er gjort med kombinasjonene under og sammenligner bruk av glidelaken med tradisjonelle bomulls- og stikklaken. 

  • Vekt forsøksperson: 65 kg
    • Bomullslaken med vanlig stikklaken: 27,5 kg
    • Immedia SatinSheet 2D toveis glidelaken + 2D toveis stikklaken: 11,3 kg
    • Immedia SatinSheet 2D toveis glidelaken + 4D fireveis stikklaken: 7 kg

Konklusjon

  • Forskjellen mellom bomullslaken med stikklaken eller Immedia SatinSheet glidelaken 2D toveis med Immedia SatinSheet stikklaken 2D toveis: 59 % reduksjon i trekkraft
  • Forskjellen mellom bomullslaken med stikklaken eller Immedia SatinSheet glidelaken 2D toveis med Immedia SatinSheet stikklaken 4D fireveis: 75 % reduksjon i trekkraft

Immedia-SatinSheet_carer800x450.jpg

Hvordan kom vi frem til dette?

Disse resultatene fant vi ved å ta målinger sammen med helsepersonell fra Karlskoga kommune i Sverige. 

Medvirkende:
Katriina Henrysson, Forflytningsinstruktør
Maria Eklund Johansson, Ergoterapeut
Alexandra Kinell, Ergoterapeutstudent
elephants-800x450.jpg

Fakta om elefanter

Asiatisk elefant: ca. 4000 kg
Savanneelefant: ca. 6000 kg
Skogselefant: ca. 2700-6000 kg
Nyfødt elefant: ca. 120 kg

Kilde: Wikipedia. Elefantbilder: www.pixabay.com