Manuell forflytning, løftere og seil

Brukervennlige løsninger for forlytningssituasjoner. Muliggjør trygge, komfortable og verdige forflytninger for både omsorgspersoner og pasienter.