/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/kitchen-aids-category-image-22.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Kjøkkenhjelpemidler

Smarte hjelpemidler som gjør aktiviteter som matlaging, drikke og bespisning enklere.

Ønsker du å kjøpe Etac småhjelpemidler som privatkunde, besøk vår samarbeidspartner Velferdsbutikken.no.