Rapportere kritikkverdige forhold

Etac etterstreber en høy standard innen åpenhet, ærlighet og ansvar, og vår langsiktige suksess er basert på at vi driver forretninger på en rettferdig og etisk måte.

I tråd med dette forventer vi at alle ansatte og eksterne interessenter som samarbeider med selskapet, rapporterer eventuelle kritikkverdige forhold ved Etacs arbeid. Du kan varsle anonymt ved å bruke varslingssystemet vårt, som administreres av en tredjepart (WhistleB). Du trenger ikke å bevise mistanker du har, men alle varsler må gis i god tro. Varslingssystemet kan brukes på alle slags enheter, også smarttelefoner.

Gå til varslingssystemet

Husk at WhistleB sikrer varslerne anonymitet. Tjenesten er atskilt fra organisasjonens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data som kan identifisere en person som sender et varsel. Varslene blir kryptert og kan bare avkrypteres av noen få betrodde personer. WhistleB kan ikke dekryptere og lese varsler. Les mer her.