Bærekraft

Etac prioriterer bærekraft, og det er nært forbundet med den langsiktige utviklingen og suksessen i virksomheten vår. Det viktigste for oss har alltid vært å forbedre livskvaliteten for brukere, pasienter og pleiere gjennom produktene våre. Men for Etac handler bærekraft også om å skape et bedre miljø, et trygt og inkluderende samfunn med like muligheter, og et rettferdig forretningsklima.

"Vi er opptatt av å bidra til et mer bærekraftig samfunn og har satt oss ambisiøse og langsiktige mål. Vi ønsker å gjøre det som er riktig, og ønsker partnere og kunder velkommen på denne reisen for å skape en bærekraftig fremtid"

Michael Wirzberger

Administrerende direktør

IMG_4385_Michael_450x800.jpg
/globalassets/0-international/about-us/sustainability/sustainability_image5_800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

FNs globale bærekraftsmål

Etacs bærekraftsarbeid er basert på FNs globale bærekraftsmål. Bærekraftsmålene handler om å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De løser de globale utfordringene vi står overfor, inkludert de som er relatert til fattigdom, likestilling, klimaendringer, miljøødeleggelse, fred og rettferdighet. De 17 bærekraftsmålene henger tett sammen, og det er viktig at vi som samfunn når alle disse målene innen 2030.

Besøk FNs nettsted

Vårt arbeid

General image_image4_800x450.jpg

Miljø

Etac jobber for å redusere miljøpåvirkningen ved å spare ressurser, være mer energieffektive, optimalisere transporten og mye annet.

Sustainability_image2_800x450.jpg

Produktutvikling

Etac jobber for å oppnå sirkulær produktdesign og -utvikling ved utforming og ombygging av nye og eksisterende produkter.

Sustainability_image3_800x450.jpg

Sirkulær økonomi

Etac tilbyr løsninger som erstatter behovet for helt nye produkter for å oppfylle individuelle behov gjennom gjenbruk av holdbare og modulære plattformer.

Sustainability_image7_800x450.jpg

Innkjøp

Etac jobber for bærekraft i hele forsyningskjeden gjennom en leverandørkodeks og strukturert overvåking.

General image_image2_800x450.jpg

Forretningsetikk

Etac er et globalt selskap med sterke etiske verdier som legger vekt på betydningen av å drive en virksomhet som skaper langsiktig verdi og tillit.

General image_image22_800x450.jpg

Arbeidsplass

Etac ønsker å tilby en trygg og givende arbeidsplass der vi jobber som et team og utnytter hver enkelt medarbeiders unike kompetanse og kunnskap.

factory_hero banner2_2250x600.jpg

Etac mottar DGNB Platinum-sertifikat
Vi er svært glade og stolte over å kunngjøre at vårt nye produksjonsanlegg i Tczew er det første produksjonsanlegget i Polen som har mottatt DGNBs høyeste bærekraftssertifikat – Platinum!

 

DGNB-systemet er basert på de tre sentrale bærekraftområdene økologi, økonomi og sosiokulturelle problemstillinger, som vektes likt i evalueringen. Dette systemet er internasjonalt anerkjent som den globale bærekraftstandarden. Les mer om DGNB her: Extern lenke