Bærekraft

Etac prioriterer bærekraft, og det er nært forbundet med den langsiktige utviklingen og suksessen i virksomheten vår. Det viktigste for oss har alltid vært å forbedre livskvaliteten for brukere, pasienter og pleiere gjennom produktene våre. Men for Etac handler bærekraft også om å skape et bedre miljø, et trygt og inkluderende samfunn med like muligheter, og et rettferdig forretningsklima.

"Vi er opptatt av å bidra til et mer bærekraftig samfunn og har satt oss ambisiøse og langsiktige mål. Vi ønsker å gjøre det som er riktig, og ønsker partnere og kunder velkommen på denne reisen for å skape en bærekraftig fremtid"

Michael Wirzberger

Administrerende direktør

Sustainability quote CEO -image

FNs globale bærekraftsmål

Etacs bærekraftsarbeid er basert på FNs globale bærekraftsmål. Bærekraftsmålene handler om å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De løser de globale utfordringene vi står overfor, inkludert de som er relatert til fattigdom, likestilling, klimaendringer, miljøødeleggelse, fred og rettferdighet. De 17 bærekraftsmålene henger tett sammen, og det er viktig at vi som samfunn når alle disse målene innen 2030.

Besøk FNs nettsted
Sustainability intro -image

Etac mottar DGNB Platinum-sertifikat
Vi er svært glade og stolte over å kunngjøre at vårt nye produksjonsanlegg i Tczew er det første produksjonsanlegget i Polen som har mottatt DGNBs høyeste bærekraftssertifikat – Platinum!

 

DGNB-systemet er basert på de tre sentrale bærekraftområdene økologi, økonomi og sosiokulturelle problemstillinger, som vektes likt i evalueringen. Dette systemet er internasjonalt anerkjent som den globale bærekraftstandarden. Les mer om DGNB her: Extern lenke