R82

Nyskapende pediatriske løsninger tilpasset individets og omsorgspersonens behov, som gir støtte og fremmer deltakelse i daglige aktiviteter.