Molift

Ergonomiske seil, slynger og løftere som muliggjør trygge og komfortable forflytninger i ulike situasjoner, og som ivaretar både omsorgsperson og bruker.