/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/molift-mover-180_rgosling-hb-padded-62.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Passive løftere

Brukervennlige mobile/passive løftere hjelper pleiere ved løft og forflytning av personer med nedsatt bevegelsesevne. Løfterne gir en komfortabel og sikker forflytning, og forbedrer arbeidsmiljø og sikkerhet for pleieren.