/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/molift-rgosling-hb-padded_molift-smart-150_carer2.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Seil

Et fleksibelt utvalg av seil og bårer er nødvendig for å løfte, plassere, mobilisere eller aktivere brukere med nedsatt mobilitet. Ulike pleiesituasjoner som toalett, forflytning og oppreisning krever forskjellige typer løsninger.