Asymmetri

Main image kroppsformer Cross - image block

Ved asymmetri må hvert tilfelle vurderes nøye. Det finnes ulike alternativer for tilbehør for å støtte brukerens posturale behov.

Hvis bekkenet tippes til siden, bruk en korrigerbar setepute eller plasser en stor komfortkile (1) under puten på undersiden. Hoftevinkelen kan stilles inn forskjellig på høyre og venstre side om nødvendig (2).

Sideputer (3) kan brukes for å holde torsoen oppreist, og de lange og korte ryggkilene (4) kan brukes til å skape kontur og støtte under ryggtrekket. Om nødvendig, legg til komfortkiler (5) for å skape full kontakt med brukerens rygg.

Green line image block
Green line image block

Eksempel: Plassering av tilbehør

Her vises sideputene, komfortkilene og de myke ryggkilene for ekstra støtte og komfort, for å forme den asymmetriske kroppsformen.

Ved asymmetri er skuldrene ofte i forskjellige høyder. Det er viktig å gi støtte til den høyere skulderen også, som vist på bildet.

Green line image block

Se utprøvningsguider for alle kroppstyper. 

Gå til oversikten over alle kroppstyper