Brede skuldre

Main image kroppsformer Cross - image block

For brede skuldre er det generelle rådet å velge setebredde basert på hoftebredden, og deretter justere ryggstøtten så det passer til overkroppen. 

For å gjøre ryggstøtten bredere, fest sidestopp (1) og plasser ryggkilene (2) så langt ut som mulig. Fest eventuelt to par sidestoppere med det bredeste paret øverst. Bruk de lange ryggkilene (2) eller fest komfortkiler (3) under de korte kilene.

 

Green line image block
Green line image block

Eksempel: Plassering av tilbehør

Eksempel på plassering av tilbehør på ryggstøtten. Her vises sidestopper og ryggkiler for utvidelse av øvre del av ryggen. Dette gir ekstra støtte og komfort for brede skuldre.

Green line image block

Se utprøvningsguider for alle kroppstyper. 

Gå til oversikten over alle kroppstyper