Cheeseslicer_vegetables-850x450.jpg

Etac Relieve osthyvel utgår

Produktinformation

22 oktober 2021

Gäller: Etac Relieve Osthyvel

Relieve Osthyvel fasas ut och slutförbrukas. Befintlig lager beräknas räcka till och med februari 2022.

Hämta PDF

Relieve_cheeseslicer450x450.jpg