Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Modell
Bord 45 cm 24417 Cross/Transit sitsbredd 35 cm Monteras på armstöd standard
Bord 47.5 cm 25187 Cross/Crissy/M100: sitsbredd 37,5 cm Monteras på armstöd standard (Cross) och armstöd långa (M100).
Bord 50 cm 24418 Cross/Crissy/Transit/M100: sitsbredd 40 cm Monteras på armstöd standard (Cross/Crissy) och armstöd långa (M100).
Bord 52.5 cm 25188 Cross/Crissy/M100: sitsbredd 42,5 cm, Prio/Prio 3A: sitsbredd 40 cm Monteras på armstöd standard (Cross/Crissy) armstöd smala (Prio/Prio 3A) och armstöd långa (M100).
Bord 55 cm 24419 Cross/Crissy/Transit/M100: sitsbredd 45 cm, Prio/Prio 3A: sitsbredd 40 cm med breddningssats Monteras på armstöd standard (Cross/Crissy) armstöd smala (Prio/Prio 3A) och armstöd långa (M100).
Bord 57.5 cm 25731 Cross/Crissy/M100: 47,5 cm sitsbredd, Prio/Prio 3A: sitsbredd 45 cm Monteras på armstöd standard (Cross/Crissy) armstöd smala (Prio/Prio 3A) och armstöd långa (M100).
Bord 60 cm 24601 Cross/Crissy/Transit/M100: sitsbredd 50 cm, Prio/Prio 3A: sitsbredd 40 cm med breddningssats och 45 cm med breddningssats Monteras på armstöd standard (Cross/Crissy) armstöd standard (Prio/Prio 3A, 40 cm) armstöd smala (Prio/Prio 3A, 45 cm) och armstöd långa (M100).
Bord 62.5 cm 26020 Cross: sitsbredd 52.5 cm, Prio/Prio 3A: sitsbredd 50 cm Monteras på armstöd standard (Cross) och armstöd smala (Prio/Prio 3A)
Bord 67.5 cm 26022 Cross: sitsbredd 57,5 cm, Prio/Prio 3A: sitsbredd 55 cm Monteras på armstöd standard (Cross/Crissy) armstöd smala (Prio/Prio 3A)
Bord 57.5 cm 27971 Prio/Prio 3A: sitsbredd 40 cm Monteras på armstöd standard
Bord 62.5 cm 27972 Prio/Prio 3A: sitsbredd 45 cm Monteras på armstöd standard
Bord 67.5 cm 27973 Prio/Prio 3A: sitsbredd 50 cm Monteras på armstöd standard
Bord 72.5 cm 27974 Prio/Prio 3A: sitsbredd 55 cm Monteras på armstöd standard
Bord 65 cm 26021 Prio/Prio 3A: sitsbredd 45 cm med breddningssats och sitsbredd 50 cm med breddningssats Monteras på armstöd standard (Prio/Prio 3A, 45 cm), armstöd smala (Prio/Prio 3A, 50 cm)
Bord 70 cm 26907 Cross: sitsbredd 60 cm, Prio/Prio 3A: sitsbredd 50 cm med breddningssats och sitsbredd 55 cm med breddningssats Monteras på armstöd standard (Cross), armstöd standard (Prio/Prio 3A, 50 cm) och armstöd smala (Prio/Prio 3A, 55 cm)
Fixerband bord Prio/Prio 3A 82921 Prio/Prio 3A -

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.