Mina synpunkter:

 

TYCK TILL OM HEMSIDAN
Frukost med Etac

Frukost med Etac - Onsdag 27 mars

Föreläsare: Två veteraner från hjälpmedelsvärlden med 80 års erfarenhet från både förskrivarledet och produktframtagning på hjälpmedelsföretag.

Manuella rullstolar Vuxen Komfortrullstol Etac Prio

Manuella rullstolar Vuxen

Att byta rullstol från allround till komfort kan för många rullstolsanvändare bli en mycket stor förändring. Förmågan att själv kunna ta sig fram kortare sträckor, eller att bara vrida på stolen kan gå förlorad. 

Ståhjälpmedel Junior

På seminariet genomgås teorier och dokumentation kopplade till att kontroll av kroppen sker gradvis, med början från huvudet och ner, steg för steg.
Denna utveckling sker för barn utan funktionsnedsättning såväl som hos barn med CP.

Tips på hur Meerkat kan förändras under tiden barnet står för att utmana hen utifrån den aktivitet som ska utföras och dagsform

Ståhjälpmedel Junior tillämpning

Exempel och tips på hur man kan arbeta för att stimulera och utveckla färdigheter när barnet står i ståstödet.

Lyfta och förflytta Vuxen

Lyfta och förflytta Vuxen

Från två till en

– Krävs det alltid två eller fler vårdare vid förflyttning av patienter med omfattande vårdbehov?

 Seminarietillfällen varje dag: 
• 13.30-14.15

I en nära framtid kommer vi att ha ett ökat antal äldre i samhället vilket oundvikligen kommer att leda till att fler får ett ökat vård- och omsorgsbehov.

Hygienprodukter Vuxen

Hjälpmedel för personlig hygien
– viktigare än "häftigt"!

Etacs badrumsprodukter – integritet, åtkomlighet och ergonomi som ledstjärnor.

 Seminarietillfällen varje dag: 
• 14.30-15.15 

När Etac utvecklar badrumsprodukter, har man alltid människan i fokus – både användaren och vårdgivaren. Då behöver vi förstå vad som är svårt och vad som underlättar. Kom och lyssna på Tove Filipssons tankar hur Etac jobbar med dessa viktiga områden.

Mässan Scen: A2

Design – så mycket mer än bara yta

Hjälpmedel –
Från ett arbets-terapeutiskt perspektiv

Design – så mycket mer
än bara yta. 

Onsdagen 27 mars
14:45-15:15 – 
Scen: A2 

Två veteraner från hjälpmedelsvärlden berättar. 

Christina Ripe, Leg. Arbetsterapeut & TF Produktchef Etac/BeAble AB

Maria Amnell, Leg arbetsterapeut & Utbildningsledare Etac AB 

LÄS MER >>

Se filmen Hjälpmedel från ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Tisdag 26 mars

 09.30–10.15 Den aktiva komfortrullstolen - Maria Amnell, Etac Education

10.30–11.15  Postural kontroll och andningens betydelse i stående – Helle Mätzke Rasmussen, R82

• 11.30–12.15 Postural kontroll i stående – Praktisk tillämpning, fortsättning från föregående programpunkt – Pernilla Linde, Etac Sverige

 13.30–14.15  Från två till en – Ole Thy, Etac Education

• 14.30–15.15 Integritet, åtkomlighet och ergonomi – Tove Filipsson, Etac Education

Onsdag 27 mars

• 08.30-09.00 Frukost med Etac - föranmälan 
Hjälpmedel – Christina Ripe Etac AB/BeAble AB och Maria Amnell, Etac Education

 09.30–10.15 Den aktiva komfortrullstolen - Maria Amnell, Etac Education

 10.30–11.15 Postural kontroll och andningens betydelse i stående – Helle Mätzke Rasmussen, R82

 11.30–12.15 Postural kontroll i stående – Praktisk tillämpning, fortsättning från föregående programpunkt – Pernilla Linde, Etac Sverige

 13.30–14.15 Från två till en – Ole Thy, Etac Education

Mässans Scen A2 14:45-15:15 Hjälpmedel – Från ett arbetsterapeutiskt perspektiv  – Christina Ripe Etac AB/BeAble AB och Maria Amnell, Etac Education

 14.30–15.15 Integritet, åtkomlighet och ergonomi – Tove Filipsson, Etac Education

Torsdag 28 mars

 09.30–10.15 Den aktiva komfortrullstolen - Maria Amnell, Etac Education

 10.30–11.15 Postural kontroll och andningens betydelse i stående – Hanne Andersen, R82

• 11.30–12.15 Postural kontroll i stående – Praktisk tillämpning, fortsättning från föregående programpunkt – Pernilla Linde, Etac Sverige

 13.30–14.15 Från två till en – Ole Thy, Etac Education

• 14.30–15.15 Integritet, åtkomlighet och ergonomi – Tove Filipsson, Etac Education