Kyfos

Utprovningsguide Cross 5 och Cross 6

Cross 6_hero banner_2250x600.jpg

Etac Cross 5 och Cross 6 kan ställas in för både en längre eller en kortare användare med olika kroppsformer.

Majoriteten av användarna använder standard ryggstöd. Med standard ryggstödet kan ryggstöd 3A justeras i höjdled från 32 cm till 45 cm. Med det höga ryggstödet kan du komma så högt som 51 cm. När den önskade rygghöjden har justerats och ställts in kan finjusteringen av ryggbanden göras. Därefter kan eventuella tillbehör läggas till för att stödja och forma hållningen ytterligare. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/cross-5-and-6/page---kyphopsis/illustration_cross_accessories_body-shape-kyphosis.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

För att ge tillräckligt utrymme för en kyfos måste de övre ryggbanden slackas för att förhindra att användaren trycks framåt. Tänk på att skapa samstämmighet mellan höftvinkeln och bäckenets position och dra åt ryggbandet i nivå med SIPS. Justera lumbalvinkeln för att uppnå bästa möjliga balans för huvud- och bålställning. Använd ryggkilarna (1) för att skapa ytterligare sidostöd. Även de små kilarna i cellskum (2) ger stabilitet. De kan placeras nedanför ryggkilarna (1).

För ytterligare stabilitet i sidled, använd sidodynorna (3) som får stöd från de raka sidostoppen (4). Kontrollera användarens framdrivningsförmåga. Mindre drivhjul kan underlätta armrörelserna.

green-line-2205x10.jpg
green-line-2205x10.jpg
/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/accessories---body-shape/side-cushions--800x400.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Placering av tillbhör

Exempel på placering av tillbehör på ryggstödet. Här med sidodynor tillsammans med raka sidostopp på båda sidor, för att ge ett omfamnande stöd.