Kort överkropp

Utprovningsguide Cross 5 och Cross 6

Main image kroppsformer Cross - image block

Etac Cross 5 och Cross 6 kan ställas in för både en längre eller en kortare användare med olika kroppsformer.

Majoriteten av användarna använder standard ryggstöd. Med standard ryggstödet kan ryggstöd 3A justeras i höjdled från 32 cm till 45 cm. Med det höga ryggstödet kan du komma så högt som 51 cm. När den önskade rygghöjden har justerats och ställts in kan finjusteringen av ryggbanden göras. Därefter kan eventuella tillbehör läggas till för att stödja och forma hållningen ytterligare. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

En använda med kort överkropp kan behöva ett kortare sitsdjup. Det kan kortas genom att justera den främre sittklädseln. Fotplattor som kan ställas in högre är ett alternativ.

Försök att ställa in så att höjden på ryggstödet hamnar under skulderbladen och ställ in höftvinkeln samt lumbalvinkeln för att skapa stöd. Om användaren känner ett tryck mot stussen från ryggskenorna kan du placera kilar i cellskum (1) under överdraget för att minska trycket. Se till att alla kardborreband under SIPS är löst åtdragna (2).

Om armstöden är för höga kan fästena på ramens sidor flyttas ned till den lägre positionen (3).

Green line image block

Card item - Ryggband - kort överkropp

2. Ryggband

Forma ryggstödet med ryggbanden för att stötta och följa ryggens kurvatur. Ryggbanden under SIPS (Spina Iliaca Posterior Superior) bör alltid ställas in så de sitter löst för att ge användaren utrymme för stussen.
Card item - Armstödsfäste - kort överkropp

3. Armstödsfäste

Armstödet har två alternativ för positionering på Cross 6 ramen. Detta möjliggör en exakt positionering och tar bort mellanrummet som skapas när ryggstöd 3A justeras för positionering eller sitsdjup.

Fästena kan sättas 5 cm lägre ned på ramen.
Green line image block

Placering av tillbehör

Exempel på placering av tillbehör på ryggstödet. Här med sidodynor och raka sidostopp på båda sidor för optimalt stöd, samt sitsförlängare för extra sitsdjup.