Breda axlar

Utprovningsguide Cross 5 och Cross 6

Cross 6_hero banner_2250x600.jpg

Etac Cross 5 och Cross 6 kan ställas in för både en längre eller en kortare användare med olika kroppsformer.

Majoriteten av användarna använder standard ryggstöd. Med standard ryggstödet kan ryggstöd 3A justeras i höjdled från 32 cm till 45 cm. Med det höga ryggstödet kan du komma så högt som 51 cm. När den önskade rygghöjden har justerats och ställts in kan finjusteringen av ryggbanden göras. Därefter kan eventuella tillbehör läggas till för att stödja och forma hållningen ytterligare. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/cross-5-and-6/page---broad-shoulders/illustration_cross_accessories_body-shape-broad-shoulders.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Det allmänna rådet är att välja en sitsbredd som stämmer överens med höfternas bredd och justera ryggstödet så det passar överkroppen.

Du kan bredda stödet för den övre delen av ryggen genom att montera sidostoppen för breddning (1) och placera ryggkilarna (2) så långt ut som möjligt. Fäst vid behov två par sidostopp, med det bredaste paret överst, och använd de långa ryggkilarna (2) eller fäst kilar i cellskum (3) under de korta kilarna.

green-line-2205x10.jpg
green-line-2205x10.jpg
/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/accessories---body-shape/width-extending-soft-plushwedges800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Placering av tillbehör

Exempel på placering av tillbehör på ryggstödet. Här med sidostopp för breddning och ryggkilar i plysch för breddning av den övre delen av ryggen, vilket ger extra stöd och komfort för breda axlar.