Bakåttippat bäcken

Utprovningsguide Cross 5 och Cross 6

Main image kroppsformer Cross - image block

Etac Cross 5 och Cross 6 kan ställas in för både en längre eller en kortare användare med olika kroppsformer.

Majoriteten av användarna använder standard ryggstöd. Med standard ryggstödet kan ryggstöd 3A justeras i höjdled från 32 cm till 45 cm. Med det höga ryggstödet kan du komma så högt som 51 cm. När den önskade rygghöjden har justerats och ställts in kan finjusteringen av ryggbanden göras. Därefter kan eventuella tillbehör läggas till för att stödja och forma hållningen ytterligare. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

Utmaningen är att förse användaren med ett ryggstöd som ger stöd både åt bäckenet och lumbalryggen. Börja med att justera höftvinkeln bakåt för att användaren ska ha kontakt med ryggstödet från stussen.

Justera lumbalvinkeln för att skapa en balanserad position för både bål och huvud. Tänk på att skapa stöd baktill med ryggbandet i nivå med SIPS (1). Om extra sidostabilitet behövs kan du använda ryggkilar (2) eller sidodynor (3), som vid behov får stöd från raka sidostopp (4).

Vi rekommenderar även ett korrekt inställt positioneringsbälte (5) och en konturerad sittdyna.

Green line image block

Card item - Bäckenstöd - bakåttippat bäcken

1. Bäckenstöd

Börja med att justera höftvinkeln till mellan 105 och 110 grader, och justera alla ryggband så att de är löst spända. Målet är att placera användaren så långt bak på sitsen som möjligt så att ryggbanden skapar ett stöd från en nivå i höjd med SIPS. Justera lumbalvinkeln och ryggbanden för att skapa balans i bålen. Försök att försiktigt justera höftvinkeln framåt. Om användaren reagerar genom att glida framåt eller att falla framåt med bålen, är justeringen för stor och höftvinkeln bör justeras för att ge en mer tillbakalutad sittställning.
Green line image block

Placering av tillbehör

Exempel på placering av tillbehör på ryggstödet. Här med sidodynor som stöds av de raka sidostoppen för att ge sidostöd.