Asymmetri

Utprovningsguide Cross 5 och Cross 6

Cross 6_hero banner_2250x600.jpg

Etac Cross 5 och Cross 6 kan ställas in för både en längre eller en kortare användare med olika kroppsformer.

Majoriteten av användarna använder standard ryggstöd. Med standard ryggstödet kan ryggstöd 3A justeras i höjdled från 32 cm till 45 cm. Med det höga ryggstödet kan du komma så högt som 51 cm. När den önskade rygghöjden har justerats och ställts in kan finjusteringen av ryggbanden göras. Därefter kan eventuella tillbehör läggas till för att stödja och forma hållningen ytterligare. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/cross-5-and-6/page---asymmetry/illustration_cross_accessories_body-shape-asymmetry.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Vid asymmetri behöver varje fall utvärderas noggrant. Det finns olika alternativ av tillbehör för att stödja användarens posturala behov.

Om bäckenet är sidotippat, använd en korrigerbar sittdyna eller placera en stor kildyna i cellskum (1) under dynan på användarens lägre sida. Höftvinkeln kan ställas in olika på höger och vänster sida vid behov (2).

Sidodynor (3) kan användas för att hålla bålen upprätt, och de långa och korta ryggkilarna i plysch (4) kan användas för att skapa kontur och stöd under ryggöverdraget. Lägg vid behov till kildynor i cellskum (5) för att skapa fullständig kontakt med användarens rygg.

green-line-2205x10.jpg

backadjust_body-shapes_800x450.jpg

2. Inställning av ryggstödet

För att uppnå optimalt ryggstöd kan du individuellt justera vänster och höger sidovinkel.

Om höftvinkeln har ställts in olika på vänster och höger sida kan du testa att motverka bålrotation och/eller att bålen böjs åt sidan genom att vinkla en av de övre ryggskenorna mer framåt.

green-line-2205x10.jpg
/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/accessories---body-shape/back-accessories-asymmetry-800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Placering av tillbehör

Exempel på placering av tillbehör på ryggstödet. Här med sidodyna, den stora kilen i cellskum och de mjuka plyschkilarna för extra stöd och komfort, för att forma upp den asymmetriska kroppsformen.

Vid asymmetri är axlarna ofta i olika höjd. Det är viktigt att ge stöd även för den högre axeln, som visas på bilden.