Molift Service Tool

Programvaren som samhandler med løfteren

Service og vedlikehold

Alle personløftere fra Molift leveres med Molift Service Tool (MST). MST registrerer bruken og servicehistorikken til personløfteren og varsler når service er nødvendig.
Med Molift Service Tool kan en Molift-sertifisert tekniker koble seg til og kommunisere med løfteren, for å utføre service og teknisk feilsøking. Programvaren kan også lese av, kontrollere og justere viktige parametere i løfteren, samt lese av og skrive ut servicehistorikken.
Hovedservice lagres automatisk når den er utført direkte i programvaren for å være lett tilgjengelig for teknikeren.

Registrere og analysere løfterens bruk og løftemønstre

Med Molift Service Tool kan sertifisert tekniker se når personløfteren ble produsert og hvor mange løft som er utført i løpet av levetiden. Programvaren viser antall løft utført i henhold til vektklassedefinisjon for den spesifikke personløfteren, og bruker denne til å beregne antall standardløft. Ettersom personløfterne beregnes individuelt forlenges serviceintervallet, noe som øker service-effektiviteten og reduserer produktets levetidskostnad.

Still inn nøkkelparametere

Via Molift Service Tool kan nøkkelparametre stilles inn for hver enkelt personløfter, for eksempel justering av Safe Working Load (SWL). Dette gjør det mulig å stille inn SWL for den enkelte takheismotor slik at den er tilpasset skinnesystemet, løftebøylen eller løfteseilet den skal brukes med. Dette sikrer at SWL for løftesystemet ikke overskrides.