logo:

StarLock sittepute

Kombinerer utmerket trykkfordeling med høy stabilitet. Vinner, NAV-avtale Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper, DK 6.

Air Cell Locking-teknologi

For luftcelleputer har alltid kombinasjonen av trykkfordelende egenskaper, posisjonering og stabilitet vært et vanskelig kompromiss. StarLock leverer på alle disse egenskapene. Med den patenterte Air Cell Locking-teknologien kan luften mellom StarLock luftcellene låses og dermed individuelt tilpasses brukerens behov for posisjonering og stabilitet. Samtidig beholder puten sine gode trykkfordelende egenskaper. StarLock gir det høyeste nivå av terapeutisk forebyggende effekt og behandling av trykksår, sammen med unike posisjonerende muligheter og stabilitet.

StarLock kan fås i høydene 5, 7.5, 10 og 13 cm. For brukere med betydelig atrofi i setemuskulaturen, anbefaler vi 13 cm cellehøyde. Puten kan også enkelt brukes som enkammer-pute.

Puten leveres komplett med et glatt og tøyelig trekk, håndpumpe, brukermanual og reparasjonssett.

Egenskaper

The StarLock air cell locking technology provides maximum stability and combines unique positioning possibilities with excellent pressure redistribution qualities.

Korreksjon av asymmetri i bekken

Puten skaper en stabil sitteposisjon. Cellelås-teknologien gir en individuell og presis korreksjon av asymmetrier i bekkenet.
The air cell design allows the user to immerse into the cushion. Higher cells provide the best envelopment. The StarLock is available in 5, 7.5, 10 and 13 cm cell heights.

Innsynkning og omsluttende effekt

Lar brukeren synke inn i puten. StarLock med høyprofil luftceller gir best omsluttende effekt. StarLock fås 5, 7.5, 10 og 13 cm høyde.
The StarLock cushion has excellent pressure redistribution properties. The air cells adapt to the body structure, minimizing tissue deformation. Perfect for prevention and treatment of pressure ulcers.

Trykkfordeling

Utmerkede trykkfordelingskvaliteter, selv for kategori IV sår. Cellelåsemekanismen gir også trykkfrie soner. For brukere med betydelig atrofi i setemuskulatur anbefales 13 cm cellehøyde.
To improve the sitting tolerance when severe pain is an issue, or off loading is medically prescribed, StarLock technology can create a stable, pressure free zone, with just as good pressure redistribution around the zone.

Trykkfrie soner

Får å forbedre sittetoleransen ved ekstreme smerter, eller når avlastning er medisinsk foreskrevet, kan StarLock teknologien skape en stabil, trykkfri sone med meget god trykkfordeling.

Varianter

Artikkelnummer
HMS art. nr.
A x B: Antall celler (B x D)
Cellebredde (mm)
Cellehøyde (mm)
Maks brukervekt (kg)
Passer rullestolsete (mm)
26 x 26 cm ESSL20909-1 - 5x5 50 50 Unlimited 220-250
26 x 30 cm ESSL20911-1 - 5x6 50 50 Unlimited 220-250
26 x 34 cm ESSL20913-1 - 5x7 50 50 Unlimited 220-250
30 x 26 cm ESSL21109-1 - 6x5 50 50 Unlimited 260-300
30 x 30 cm ESSL21111-1 - 6x6 50 50 Unlimited 260-300
30 x 34 cm ESSL21113-1 - 6x7 50 50 Unlimited 260-300
30 x 39 cm ESSL21115-1 - 6x8 50 50 Unlimited 260-300
34 x 26 cm ESSL21309-1 - 7x5 50 50 Unlimited 310-350
34 x 30 cm ESSL21311-1 - 7x6 50 50 Unlimited 310-350
34 x 34 cm ESSL21313-1 - 7x7 50 50 Unlimited 310-350
34 x 39 cm ESSL21315-1 - 7x8 50 50 Unlimited 310-350
34 x 44 cm ESSL21317-1 - 7x9 50 50 Unlimited 310-350
39 x 30 cm ESSL21511-1 - 8x6 50 50 Unlimited 360-400
39 x 34 cm ESSL21513-1 - 8x7 50 50 Unlimited 360-400
39 x 39 cm ESSL21515-1 - 8x8 50 50 Unlimited 360-400
39 x 44 cm ESSL21517-1 - 8x9 50 50 Unlimited 360-400
39 x 49 cm ESSL21519-1 - 8x10 50 50 Unlimited 360-400
39 x 53 cm ESSL21521-1 - 8x11 50 50 Unlimited 360-400
44 x 34 cm ESSL21713-1 - 9x7 50 50 Unlimited 400-440
44 x 39 cm ESSL21715-1 - 9x8 50 50 Unlimited 400-440
44 x 44 cm ESSL21717-1 - 9x9 50 50 Unlimited 400-440
44 x 49 cm ESSL21719-1 - 9x10 50 50 Unlimited 400-440
44 x 53 cm ESSL21721-1 - 9x11 50 50 Unlimited 400-440
49 x 39 cm ESSL21915-1 - 10x8 50 50 Unlimited 440-490
49 x 44 cm ESSL21917-1 - 10x9 50 50 Unlimited 440-490
49 x 49 cm ESSL21919-1 - 10x10 50 50 Unlimited 440-490
49 x 53 cm ESSL21921-1 - 10x11 50 50 Unlimited 440-490
53 x 39 cm ESSL22115-1 - 11x8 50 50 Unlimited 490-540
53 x 44 cm ESSL22117-1 - 11x9 50 50 Unlimited 490-540
53 x 49 cm ESSL22119-1 - 11x10 50 50 Unlimited 490-540
53 x 53 cm ESSL22121-1 - 11x11 50 50 Unlimited 490-540
58 x 44 cm ESSL22317-1 - 12x9 50 50 Unlimited 540-600
58 x 49 cm ESSL22319-1 - 12x10 50 50 Unlimited 540-600
58 x 53 cm ESSL22321-1 - 12x11 50 50 Unlimited 540-600
58 x 58 cm ESSL22323-1 - 12x12 50 50 Unlimited 540-600
26 x 26 cm ESSL30909-1 - 5x5 50 75 Unlimited 460-500
26 x 30 cm ESSL30911-1 - 5x6 50 75 Unlimited 220-250
26 x 34 cm ESSL30913-1 - 5x7 50 75 Unlimited 220-250
30 x 26 cm ESSL31109-1 - 6x5 50 75 Unlimited 260-300
30 x 30 cm ESSL31111-1 - 6x6 50 75 Unlimited 260-300
30 x 34 cm ESSL31113-1 - 6x7 50 75 Unlimited 260-300
30 x 39 cm ESSL31115-1 - 6x8 50 75 Unlimited 260-300
34 x 26 cm ESSL31309-1 - 7x5 50 75 Unlimited 310-350
34 x 30 cm ESSL31311-1 - 7x6 50 75 Unlimited 310-350
34 x 34 cm ESSL31313-1 - 7x7 50 75 Unlimited 310-350
34 x 39 cm ESSL31315-1 - 7x8 50 75 Unlimited 310-350
34 x 44 cm ESSL31317-1 - 7 x9 50 75 Unlimited 310-350
39 x 30 cm ESSL31511-1 - 8x6 50 75 Unlimited 360-400
39 x 34 cm ESSL31513-1 - 8x7 50 75 Unlimited 360-400
39 x 39 cm ESSL31515-1 - 8x8 50 75 Unlimited 360-400
39 x 44 cm ESSL31517-1 - 8x9 50 75 Unlimited 360-400
39 x 49 cm ESSL31519-1 - 8x10 50 75 Unlimited 360-400
39 x 53 cm ESSL31521-1 - 8x11 50 75 Unlimited 360-400
44 x 34 cm ESSL31713-1 - 9x7 50 75 Unlimited 400-440
44 x 39 cm ESSL31715-1 - 9x8 50 75 Unlimited 400-440
44 x 44 cm ESSL31717-1 - 9x9 50 75 Unlimited 400-440
44 x 49 cm ESSL31719-1 - 9x10 50 75 Unlimited 400-440
44 x 53 cm ESSL31721-1 - 9x11 50 75 Unlimited 400-440
49 x 39 cm ESSL31915-1 - 10x8 50 75 Unlimited 440-490
49 x 44 cm ESSL31917-1 - 10x9 50 75 Unlimited 440-490
49 x 49 cm ESSL31919-1 - 10x10 50 75 Unlimited 440-490
49 x 53 cm ESSL31921-1 - 10x11 50 75 Unlimited 440-490
53 x 39 cm ESSL32115-1 - 11x8 50 75 Unlimited 490-540
53 x 44 cm ESSL32117-1 - 11x9 50 75 Unlimited 490-540
53 x 49 cm ESSL32119-1 - 11x10 50 75 Unlimited 490-540
53 x 53 cm ESSL32121-1 - 11x11 50 75 Unlimited 490-540
58 x 44 cm ESSL32317-1 - 12x9 50 75 Unlimited 540-600
58 x 49 cm ESSL32319-1 - 12x10 50 75 Unlimited 540-600
58 x 53 cm ESSL32321-1 - 12x11 50 75 Unlimited 540-600
58 x 58 cm ESSL32323-1 - 12x12 50 75 Unlimited 540-600
26 x 26 cm ESSL40909-1 244940 5x5 50 100 Unlimited 220-250
26 x 30 cm ESSL40911-1 244941 5x6 50 100 Unlimited 220-250
26 x 34 cm ESSL40913-1 244942 5x7 50 100 Unlimited 220-250
30 x 26 cm ESSL41109-1 244943 6x5 50 100 Unlimited 260-300
30 x 30 cm ESSL41111-1 244944 6x6 50 100 Unlimited 260-300
30 x 34 cm ESSL41113-1 244945 6x7 50 100 Unlimited 260-300
30 x 39 cm ESSL41115-1 244946 6x8 50 100 Unlimited 260-300
34 x 26 cm ESSL41309-1 244947 7x5 50 100 Unlimited 310-350
34 x 30 cm ESSL41311-1 244948 7x6 50 100 Unlimited 310-350
34 x 34 cm ESSL41313-1 244949 7x7 50 100 Unlimited 310-350
34 x 39 cm ESSL41315-1 244950 7x8 50 100 Unlimited 310-350
34 x 44 cm ESSL41317-1 244951 7x9 50 100 Unlimited 310-350
39 x 30 cm ESSL41511-1 244952 8x6 50 100 Unlimited 360-400
39 x 34 cm ESSL41513-1 244953 8x7 50 100 Unlimited 360-400
39 x 44 cm ESSL41517-1 244955 8x9 50 100 Unlimited 360-400
39 x 39 cm ESSL41515-1 244954 8x8 50 100 Unlimited 360-400
39 x 49 cm ESSL41519-1 244956 8x10 50 100 Unlimited 360-400
39 x 53 cm ESSL41521-1 244957 8x11 50 100 Unlimited 360-400
44 x 34 cm ESSL41713-1 244958 9x7 50 100 Unlimited 400-440
44 x 39 cm ESSL41715-1 244959 9x8 50 100 Unlimited 400-440
44 x 44 cm ESSL41717-1 244960 9x9 50 100 Unlimited 400-440
44 x 49 cm ESSL41719-1 244961 9x10 50 100 Unlimited 400-440
44 x 53 cm ESSL41721-1 244962 9x11 50 100 Unlimited 400-440
49 x 39 cm ESSL41915-1 244963 10x8 50 100 Unlimited 440-490
49 x 44 cm ESSL41917-1 244964 10x9 50 100 Unlimited 440-490
49 x 49 cm ESSL41919-1 244965 10x10 50 100 Unlimited 490-490
49 x 53 cm ESSL41921-1 244966 10x11 50 100 Unlimited 440-490
53 x 39 cm ESSL42115-1 244967 11x8 50 100 Unlimited 490-540
53 x 44 cm ESSL42117-1 244968 11x9 50 100 Unlimited 490-540
53 x 49 cm ESSL42119-1 244969 11x10 50 100 Unlimited 490-540
53 x 53 cm ESSL42121-1 244970 11x11 50 100 Unlimited 490-540
58 x 44 cm ESSL42317-1 - 12x9 50 100 Unlimited 540-600
58 x 49 cm ESSL42319-1 - 12x10 50 100 Unlimited 540-600
58 x 53 cm ESSL42321-1 - 12x11 50 100 Unlimited 540-600
58 x 58 cm ESSL42323-1 - 12x12 50 100 Unlimited 540-600
26 x 26 cm ESSL51010-1 244971 4x4 60 130 Unlimited 220-260
26 x 30 cm ESSL51012-1 244972 4x5 60 130 Unlimited 220-260
26 x 36 cm ESSL51014-1 244973 4x6 60 130 Unlimited 220-260
30 x 26 cm ESSL51210-1 244974 5x4 60 130 Unlimited 270-320
30 x 30 cm ESSL51212-1 244975 5x5 60 130 Unlimited 270-320
30 x 36 cm ESSL51214-1 244976 5x6 60 130 Unlimited 270-320
30 x 41 cm ESSL51216-1 244977 5x7 60 130 Unlimited 270-320
36 x 26 cm ESSL51410-1 244978 6x4 60 130 Unlimited 330-370
36 x 30 cm ESSL51412-1 244979 6x5 60 130 Unlimited 330-370
36 x 36 cm ESSL51414-1 244980 6x6 60 130 Unlimited 330-370
36 x 41 cm ESSL51416-1 244981 6x7 60 130 Unlimited 330-370
36 x 46 cm ESSL51418-1 244982 6x8 60 130 Unlimited 330-370
41 x 30 cm ESSL51612-1 244983 7x5 60 130 Unlimited 380-430
41 x 36 cm ESSL51614-1 244984 7x6 60 130 Unlimited 380-430
41 x 41 cm ESSL51616-1 244985 7x7 60 130 Unlimited 380-430
41 x 46 cm ESSL51618-1 244986 7x8 60 130 Unlimited 380-430
41 x 51 cm ESSL51620-1 244987 7x9 60 130 Unlimited 380-430
41 x 56 cm ESSL51622-1 244988 7x10 60 130 Unlimited 380-430
46 x 36 cm ESSL51814-1 244989 8x6 60 130 Unlimited 430-480
46 x 41 cm ESSL51816-1 244990 8x7 60 130 Unlimited 430-480
46 x 46 cm ESSL51818-1 244991 8x8 60 130 Unlimited 430-490
46 x 51 cm ESSL51820-1 244992 8x9 60 130 Unlimited 430-490
46 x 56 cm ESSL51822-1 244993 8x10 60 130 Unlimited 430-490
51 x 41 cm ESSL52016-1 244994 9x7 60 130 Unlimited 480-530
51 x 46 cm ESSL52018-1 244995 9x8 60 130 Unlimited 480-530
51 x 51 cm ESSL52020-1 244996 9x9 60 130 Unlimited 480-530
51 x 56 cm ESSL52022-1 244997 9x10 60 130 Unlimited 480-530
56 x 41 cm ESSL52216-1 244998 10x7 60 130 Unlimited 530-590
56 x 46 cm ESSL52218-1 244999 10x8 60 130 Unlimited 530-590
56 x 51 cm ESSL52220-1 245000 10x9 60 130 Unlimited 530-590
56 x 56 cm ESSL52222-1 245001 10x10 60 130 Unlimited 530-590

Brukervekt Ingen grense så lenge puten er i riktig størrelse og tilpasset brukeren. Materiale, pute Høykvalitets lateksfri gullfarget Neopren. Tilpasningsdyktig og flammehemmende. Materiale, trekk Topp og sider: 83% rivsikker nylon (Ikke-absorberende stoff som puster) 17% Lycra. Bunn: Vevet polyester belagt med polyvinyl (Antimikrobielt behandlet for å hindre vekst av luktfremkallende bakterier og mugg) Flammehemmende. Inkontinenstrekk Topp og sider: 78% Nylon 22% Spandex trukket med Polyurethanfilm. Bunn: Vevet polyester trukket med polyvinyl (se standard trekk). Rengjøring Pute: Håndvaskes med såpe, bakepulver eller eddik. Ved desinfeksjon, bruk 70% desinfiseringsløsning.

Tilbehør

Dokumenter

Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.

Videoer