logo
etac_crissy_foot_supports_M100_584719.jpg

Support for Benstøtte (utgått)

Oppfellbar. Justerbar i høyde, dybde og vinkel. Kan fås med kort, medium eller langt festerør.