Agency-Bure-Rise-Go_562789.jpg

Support for Bure Rise and Go Gåbord (utgått)

Bure Rise and Go Gåbord er et kostnadseffektivt gåbord som er utstyrt med en patentert oppreisningsfunksjon. Takket være den elektriske oppreisningen er Bure Rise and Go et ganghjelpemiddel, oppreisningshjelpemiddel og et forflytningshjelpemiddel i ett og samme produkt.

Bure Rise and Go sparer tid, plass og penger. Her får man tre produkter i ett, noe som gjør konseptet veldig kostnadseffektivt.

Bure Rise and Go gir mulighet for bedre arbeidsergonomi til den som pleier, trener og arbeider med brukeren. Takket være den intelligente oppreisningshjelperen skapes en trygg, sikker og naturlig oppreisning som ikke sliter på pleiepersonellets rygg.

Produktet består av et gåbord med tilhørende sele og remmer for fastmontering. Selen kommer i tre størrelser: S, M og L, og er delt bak, slik at for eksempel toalettbesøk blir enklere.

Ved oppreisning utnyttes elmotorens løftekraft, og innfestningen i gåbordet gjør at avstand mellom bruker og gåbord minskes i takt med at gåbordet reises opp til stående. Bruk av Bure Rise and Go fører til mindre arbeidsbelastning og er en investering i personalets helse og brukerens rehabilitering.