UTGICK 2017-10-31

logo
Prio_update_wheelchair_fullbody_angled_570485.jpg

Support för Etac Prio komfortrullstol - version 2 (utgått)

UTGICK 2017-10-31

Ability Based Seating™

Prio komfortrullstol erbjuder ett bäckenstöd för aktivt sittande. Stödet avaktiveras vid vila och ryggklädselns avlastande sköldar jämnar ut trycket i viloläge. Utifrån användarens förmåga, kan vi förbättra förutsättningarna för aktivitet och mobilitet genom bättre sittande. Det kallar vi Ability Based Seating™.