logo:

R82 Pondus

Pondus är en digital produkt som består av två fotplattor och Pondus-appen.

Det är ett verktyg som används för att mäta viktbäring vid stående i R82 ståstöd Meerkat, Caribou, Toucan, Rabbit Up och Gazelle. Pondus gör det möjligt för vårdgivare och vårdpersonal att få avläsningar i realtid samt avläsningar efter användning, för att lättare förstå vilken viktbäring som har uppstått under ståsessionen.

Pondus tillhandahåller individuella avläsningar från höger och vänster fotplatta som visar hur stor viktbäringen är på varje fotplatta. Detta görs genom en kombination av högfrekvensdata från tre tryckgivare i varje fotplatta. Denna data visas i appen i form av en tidsseriegraf och kan även exporteras.

Pondus möjliggör reflektioner och insikter över hur ståstöden ska användas och justeras efter användarens individuella behov. Det ger ett verktyg för att objektivt mäta effekterna av positionering och justering av produkten samt om samma positionering och viktbäring uppnås under hela ståsessionen.

Pondus används i kombination med tillbehör fotsandal.

Detaljer

R82 Pondus

Underlätta positionering i ett ståstöd

Få återkoppling i realtid om användarens tyngdfördelning genom Pondus-fotplattor. På så sätt får du en objektiv bedömning om hur ståstödets inställningar påverkar viktbäringen.
R82 Pondus

Objektiv utvärdering av ståsessionen

Utvärdera den senaste ståsessionen för att se vilken typ av viktbäring som förekommit. Välj att erhålla rådata antingen i form av en fullständigt detaljerad rapport på din mobila enhet eller som pdf‑ eller .csv‑fil.
R82 Pondus

Kompatibel med alla R82 ståstöd

Enkel och guidad montering med justerbara fotsandaler som finns tillgängliga för alla R82 ståstöd.
R82 Pondus

Enkel applicering av Pondus

De två fotplattorna är enkla att använda och installera på valfritt R82 ståstöd. Ladda ner appen, välj vilka fotplattor som ska användas, välj ståstöd och påbörja ståsessionen med användaren.

Varianter / Artikelnummer

Storlek 2
Storlek 3
Storlek 4
Artikelnummer 31860002 31860003 31860004
Bredd (mm) 105 138 150
Höjd, vertikal (mm) 20 23 26
Längd (mm) 190 245 295
Max brukarvikt (kg) 120 120 120
Max nominell belastning (kg) 120 120 120

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.