cross6-env-850x450.jpg

Låsmutter alternativ gänglåsning

Produktinformation

8 februari 2022

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Crissy | Etac Transit

Låsmutter, artikelnummer 12077, har under en kort period levererats med en alternativ gänglåsning på grund av materialbrist. Det är ingen säkerhetsrisk för produkterna som har levererats, men muttern bör bytas i samband med att den skruvas loss exempelvis vid byte av gaffel, eller vid rekonditionering av rullstolen. Dessa delar skall redan idag kontrolleras och justeras enligt gällande rekonditioneringsanvisning.

Sedan vecka 50 har vi åter fått in låsmutter 12077 i vår produktion, så denna  lösning med alternativ gänglåsning har varit tillfällig. Den tillfälliga låsmuttern har levererats ut från Anderstorp mellan den 23 november till 13 december 2021.

För att se skillnad på muttrarna se bilder nedan (alternativ låsmutter, vä/standard låsmutter, hö).

Ni kan rekvirera motsvarande mängd kostnadsfritt via Etacs kundservice.

Hämta PDF

 

lasmutter-450x248.jpg