logo:

Etac 3A Ryggstöd

Ändra inställning!

Med 3A ryggstödet är det möjligt

3A ryggstödet är unikt. Utforska möjligheterna och erfar hur du, med några enkla inställningar, skapar ett individuellt utformat stöd utan att behöva använda dyra ryggsystem. Alla inställningar görs direkt, med rullstolsanvändaren sittande i rullstolen. På så sätt får du snabb återkoppling, medan du varsamt justerar vinklar och form. Om behoven förändras kan du lika lätt omjustera.

Proximal stabilitet är en förutsättning för postural kontroll. 3A ryggstödet är ett effektivt verktyg för att ge bäckenet stöd och bröstryggen balans. Att skapa förutsättningar för aktivitet och möjliggöra mobilitet utifrån användarens förmåga är det vi kallar Ability Based SeatingTM.

Tack för att du ändrar inställning!

Detaljer

Etac 3A Ryggstöd

Att ändra inställning

Dålig kroppshållning tar på krafterna. För att orka med aktiviteter måste användaren ha ett bra stöd för ryggen. Läs mer om hur du kan ställa in Cross 3A ryggstödet på nästföljande sidor. Låt oss ändra inställning!
Etac 3A Ryggstöd

Proximal stabilitet är A och O

Ett balanserat stöd för bäckenet är första steget mot proximal stabilitet. Den nedre ryggstödsvinkeln och inställningen av de nedersta ryggbanden är avgörande för att stabilisera och balansera bäckenet.
Etac 3A Ryggstöd

Sittolerans

3A ryggstödet erbjuder inställningar för att skapa ett kroppsnära och balanserat stöd. Ryggöverdraget är både polstrat och elastiskt, vilket gör det följsamt så att inga tryckpunker bildas över känsliga områden – en viktig förutsättning för användarens sittolerans över tid.
Etac 3A Ryggstöd

Ability Based Seating™

Genom att ha förmågan som utgångspunkt kan vi stärka användarens möjlighet till aktivitet. Förmågor är färskvaror. Använd dem eller förlora dem. Möjliggör förmågor och stärk dem.

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Höjd (mm)
Kompatibel med
35-40 cm 28586 320-450 Cross 6, Cross 5
42,5-50 cm 28587 320-450 Cross 6, Cross 5, Cross 5 XL
52,5-60 cm 28588 320-450 Cross 6, Cross 5, Cross 5 XL
47,5-50 cm 28845 320-450 Cross 5 XL
52,5-60 cm 28846 320-450 Cross 5 XL
40 cm 28708 460-620 Prio 3A
45 cm 28709 460-620 Prio 3A
50 cm 28710 460-620 Prio 3A
55 cm 28711 460-620 Prio 3A

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.

Videos