UTGICK 2017-10-31

logo
Etac Prio 3D

Support för Etac Prio 3D komfortrullstol - version 2 (utgått)

UTGICK 2017-10-31

Etac Prio 3D erbjuder ett ryggstöd som ger rymd och stöd i alla riktiningar, idealiskt för användare med asymmetri och kyfos.

Ability Based Seating™

Prio komfortrullstol erbjuder ett bäckenstöd för aktivt sittande. Stödet avaktiveras vid vila och ryggklädselns avlastande sköldar jämnar ut trycket i viloläge. Utifrån användarens förmåga, kan vi förbättra förutsättningarna för aktivitet och mobilitet genom bättre sittande. Det kallar vi Ability Based Seating™.

Videos