UTGICK 2022-04-30

logo
Etac Prio 3D

Support för Etac Prio 3D komfortrullstol (utgått)

UTGICK 2022-04-30

Etac presenterar det nya 3D-ryggstödet. En patentsökt svensk innovation för formbarhet i alla riktningar, idealiskt för asymmetri och kyfos.

Kyfos påverkar hela människan
Med ökad ålder påverkas ryggradens kurvatur. Indivuella skillnaderna är stora. När ryggradskrökningen överstiger 50 grader man tala om diagnosticerad kyfos. För användare med kyfos och andra asymmetrier har vi skapat ett ryggstöd som ger rymd och stöd i alla riktiningar.

Att orka vara aktiv
Att sitta hopsjunken påverkar förmågan att vara aktiv. Huvudet hamnar alltmer framför bröstkorgen, vilket förskjuter tyngdpunkten. Bröstryggens krumma form begränsar skulderbladens rörlighet vilket i sin tur påverkar rörligheten i armarna. Vid kyfos accelererar problematiken. Mycket energi går åt att hålla upp huvudet, sittställningen blir instabil och aktivitetsgraden begränsas. Även andning, matsmältning och möjligheten att ha kontroll på urinblåsan påverkas av en hopsjunken sittposition. Målet är att lyfta blicken och få en avslappnad sitt- och körställning.

Dags att ändra inställning!

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.

Videos