logo:

Transportfäste

För High-low:xo uteunderrede. High-low:xo uteunderrede har testats och godkänts enligt ISO 7176-19, för säker transport i fordon.

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.