Varianter / Artikelnummer

Kit för körbygel
Artikelnummer 3189550-LIFT
Kompatibel med R82 High-low, High-low:x stl 1-2 och High-low:xo

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.