UTGICK 2016-06-30

logo
standing frame

Support för Ståstöd R82 Buffalo (utgått)

UTGICK 2016-06-30

R82 Buffalo är ett fällbart ståstöd som ger barnet möjlighet att komma upp i stående ställning, vilket är mycket viktigt såväl psykiskt som fysiskt.

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.