Gæstelærere

Etac's seminarer og webinarer er altid på et meget højt fagligt niveau. De gennemføres af Etac’s egne specialister eller af kompetente undervisere fra andre organisationer.

General banner_image 24_850x325.jpg

Peter Thyboe

Sundhedsinnovator, fysioterapeut, master i læreprocesser, PD. alm. pæd. Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse (Pt. Spc.) - godkendt af Danske Fysioterapeuter.

Peter Thybo er uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser med speciale i kultur og læring, PD. i almen pædagogik og er den første fysioterapeut i Danmark som er specialistgodkendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Han har bl.a. arbejdet som ledende fysioterapeut og har siden 2007 været sundhedsinnovator i en kommunal sundhedsstab og har mange års praksiserfaring i arbejdet med mennesker med vidt forskellige funktionsniveauer og vanskeligheder.

Læs mere

Kis Laursen

Ergoterapeut, foredragsholder, rådgiver

Kis er ergoterapeut med mange års erfaring som vejleder for forældre med børn med handicap i patientforeninger og via firmaet 'Det unikke barn'.

Derudover er Kis mor til Marie, 19 år, med en sjælden diagnose.

Kis har fokus på de udfordringer forældre til børn med handicap møder i hverdagen derhjemme. Hun arbejder med, at forældrene skal skabe deres egen unikke hverdag under de vilkår de har.

Læs mere

Linnea Nedergaard Møller

Fysioterapeut v. Center for Specialterapi, formand i Dansk Selskab for Fysioterapi til voksne med udviklingshæmning, medforfatter på bogen  "Udviklingshæmning - en grundbog" 

Linnea er uddannet fysioterapeut i 2004 på fysioterapeutuddannelsen i København.

Efter ansættelser indenfor privatpraksis, arbejdsmiljø, geriatri og neurologi blev hun i 2008 ansat i Center for Specialterapi.

Centret er specialiseret i at tilbyde ergo- og fysioterapi til mennesker med funktionsnedsættelse, der ikke kan rummes i det normale system pga. adfærd, handicappets omfang eller sansemæssige udfordringer. 

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen

Fysioterapeut, PhD, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, uddannelsesansvarlig hos R82 

Helle har mange års klinisk erfaring med undersøgelse og indsatser til børn og unge med funktionsnedsættelser, særligt børn og unge med cerebral parese. 

Helle har siden 1.9.2017 været ansat som uddannelsesansvarlig hos R82, hvor hun varetager undervisning af ansatte hos datterselskaber og distributører i hele verden i de terapeutiske principper bag R82 produkter og produkternes egenskaber.

Læs mere

Jo McConnell

Ergoterapeut, uddannelsansvarlig hos Etac UK  

Jo er uddannet ergoterapeut i Storbritannien og har over 28 års erfaring. Hun har været uddannelsansvarlig hos Etac UK i 18 måneder, og inden da var hun ansat hos Etac R82 UK som Clinical Manager.

Jo har størstedelen af sin erfaring fra arbejde med kørestole, siddestilling og trykaflastning, og hun har stor erfaring med træning og uddannelse af fagpersonale i hele verden.

Tove Filipsson

Fysioterapeut, Uddannaleseansvarlig hos Etac SE

Tove er uddannet fysioterapeut og har over 24 års erfaring. Hun har været hos Etac Sverige siden 2015, hvor hun startede som konsulent for vores pædiatriske produkter fra R82.

Maj 2018 blev hun uddannelsesansvarlig for vores produkter indenfor hygiejne, hverdagens hjælpemidler, STAR puder og manuelle kørestole.

Tove har også mange års erfaring indenfor geriatrisk og psykosomatsik rehabilitering.