Whistleblowerordning

Etac stræber efter en høj standard for åbenhed, ærlighed og ansvarlighed, og vores langsigtede succes bygger på at gøre forretning på en fair og etisk måde.

I tråd med dette forventer vi, at alle medarbejdere og eksterne interessenter, der samarbejder med virksomheden, rapporterer eventuelle alvorlige bekymringer omkring Etacs arbejde. Du kan rapportere anonymt ved at bruge vores Whistleblowing center, som administreres af en tredjepart (WhistleB). Du behøver ikke bevis for din mistanke, men alle rapporteringer skal gives i god tro. Du kan tilgå Whistleblowing centret fra enhver enhed, inklusive smartphones.

Gå til Whistleblowing center

Bemærk, at WhistleB, sikrer whistleblowerens anonymitet. Tjenesten er adskilt fra organisationens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data, der kan identificere en person, der sender en rapport. Rapporterne er krypteret og kan kun dekrypteres af betroede personer. WhistleB kan ikke dekryptere og læse beskeder. For mere information, læs her.