Salgs- og leveringsbetingelser

Disse bestemmelser gælder, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

Priser

Priser er ekskl. moms og ved ændring i indkøbspriser, valutakurser, toldsatser og afgifter udenfor vor kontrol, forbeholder vi os ret til at levere til gældende dagspris.

Betalingsbetingelser

Netto 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt betalingsfristen overskrides, tillægges rente efter Renteloven.

Leveringsbetingelser

Leverancer i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) pålægges ekspeditionsomkostninger og forsendelse såfremt fakturabeløbet er under kr. 1.200 ekskl. moms.

Pakker fremsendes med Postnord. Ekspresforsendelse kan arrangeres efter aftale. For levering uden for Danmarks grænser, kontakt venligst kundeservice.

Garanti

Garantien er anført for det enkelte produkt i manualen.

Reklamationsret

Reklamationsretten er i henhold til købeloven. Endvidere gælder det at:
Reklamationer over mangler, fejlleverancer eller beskadigede varer skal ske til Etac A/S umiddelbart efter modtagelsen

• Ved skader på varen og/eller skader på emballagen skal modtager straks lade transportøren notere dette på forsendelsespapirerne
• Varer, som returneres som reklamation skal være rengjorte. Tekstilprodukter skal være vasket og det returnerede må ikke udgøre smitterisici ved håndtering

Udlån

Udvalgte varer leveres til udlån for en periode på 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt varen ikke returneres inden for tidsperioden, kan der ikke udstedes kreditnota. Ved returnering af varer, forventer vi modtagelse i samme stand som fremsendt. Såfremt dette ikke overholdes, fremsendes faktura for evt. beskadigede dele eller rengøring.


Varer til gennemsyn på udvalgsnota må ikke flyttes til anden adresse uden Etac A/S’s samtykke. Etac A/S er berettiget til når som helst at besigtige varerne.
Endvidere er Etac A/S berettiget til at afhente varerne, såfremt købers bo tages under Skifterettens behandling, som betalingsstandsnings- eller konkursbo, akkordforhandlinger indledes, udlæg eller udpantning foretages i købers løsøre.

Returnering og fortrydelsesret

Returnering af varer kan kun ske indenfor 14 dage efter modtagelsen og efter forudgående aftale.

Endvidere gælder det at:

Varer, som er hjemtaget eller specialtilpasset, kan ikke returneres

  • Varer, som har været i miljø med smittefare(f.eks. MRSA), tages ikke retur
  • Varer modtages kun retur ubrugte og ubeskadigede i original emballage
  • Etac A/S krediterer ikke ekspeditions-/ forsendelses-/ eller portoomkostninger
  • Ved fejl fra vor side betaler Etac A/S alle retur omkostninger indenfor Danmark
  • Ved returnering skal varen ledsages af fakturakopi eller følgeseddel samt henvisning til den person fra Etac A/S, der har indgået aftalen og gerne påført afsenders telefonnummer og e-mailadresse.

Forsendelsen bedes sendt til:

Etac A/S
Port 15
Højvangsvej 4
8751 Gedved

For at sikre at du har dokumentation for afsendelsen og at returfristen er overholdt, anbefales det at gemme postkvitteringen.

Ejendomsforhold

Varer, der er leveret til afprøvning på udvalgsnota, er og forbliver Etac A/S’s ejendom, indtil den fulde købesum inklusiv rente og omkostninger er betalt. Køber må ikke sælge, pantsætte, fremleje eller udlåne varer i udvalg. Ligeledes må køber ikke anvise varerne til genstand for udlæg eller udpantning.

Ændring af faktura

Ønskes fremsendt faktura ændret, tillægges fakturaen kr. 100,- for administration.

Forgæves kørsel

Ved forgæves kørsel til aftalt møde faktureres et vederlag på kr. 1.250. Ved forgæves kørsel forstås aftaler som ikke er aflyst, til Etac medarbejder eller Kundeservice, senest 2 timer før aftaletidspunktet samt aftaler hvor der ikke sker fremmøde af rekvirent og/eller borger.