Etacs historie

General banner_image 15_850x325.jpg

Etac er kendetegnet ved pionerer, der ofte gennem egen erfaring, er optaget af at skabe muligheder for brugere, patienter og plejere.

green_stripe_78BE20.png
1985

Enco Miljö erhverves

Svensk virksomhed grundlagt i 1972, hvor kørestolsudvikling blev drevet af Bosse Lindqvist. Han så et behov for bedre kørestole efter at have fået en rygmarvsskade i en traktorulykke.
green_stripe_78BE20.png
2011

Fuldt ejerskab hos Nordstjernan

Nordstjernan, et svensk familiekontrolleret, unoteret investeringsselskab, overtager fuldt ejerskab af Etac. Nordstjernan havde allerede siden 2006 ejet 60% af Etac.