Forøg plejestandarden

Forøg personalesikkerhed, patientpleje og værdi

HoverTech har været en betroet partner i at forbedre patientpleje og sundhedspersonalets sikkerhed i over to årtier. Den alsidige HoverMatt® Air Transfer Mattress til Single Patient Use (SPU) tjener flere væsentlige funktioner uden at gå på kompromis med patientens komfort. Et produkt, der strømliner patientforflytninger, hjælper med at optimere patientpositioneringer, alt imens plejepersonalets velvære prioriteres.

HoverMatt SPU skaber en luftpude under madrassen, hvilket reducerer den fysiske anstrengelse, der kræves for at flytte patienter. En teknologi, der minimerer belastningen på plejepersonalet med op til 80-90 %, hvilket giver dem mulighed for sikkert at flytte patienter uden risiko for løfterelaterede belastninger eller skader.

/imagevault/publishedmedia/kdd7r7krnzrtf906f1vv/HoverMatt_SPU_Transfer_between_beds_-3-.jpg

Forøg personalesikkerheden

Brugen af ​​HoverMatt® i forbindelse med et effektivt program for sikker patienthåndtering og mobilitet (Safe Patient Handling and Mobility, SPHM) har vist sig at reducere plejepersonalets skader som følge af patienthåndtering:

 • 73 % i arbejdsrelaterede skader¹
 • 94 % nedsættelse af tabt arbejdstid¹
 • HoverMatt® reducerer antal forlytninger, da madrassen
  bliver liggende under patienten hele dagen².
/imagevault/publishedmedia/pqs9v89q1gasb34vgwbe/HoverMatt_SPU_Hospital_CT_scan_-4-.jpg

Forøg patientplejen

HoverMatt® fastholder indsatsen for forebyggelse af trykskader²:

 • Styrer mikroklimaet
 • Omfordeler trykket under knoglefremspring
 • Reducerer friktion og shear i forbindelse med forflytninger
 • Udover dette bevarer det også patienternes værdighed og omslutter dem, mens de forflyttes i en stabil og sikker position.
/imagevault/publishedmedia/7th6cl5jy4ije7i61lsf/HoverMatt_SPU_Hospital_CT_scan_-2-.jpg

Forøg værdien

 • Det er dokumenteret, at hospitaler reducerer direkte og indirekte
  omkostninger på 98 % ved at benytte HoverMatt® sammen med
  en effektiv sikker patient handling og mobilitetsprogram¹
 • Kun 2 medarbejdere behøves til sideværts laterale/liggende til liggende patientforflytninger ved brug af HoverMatt® eller HoverSling® sammenlignet med 4 medarbejdere ved en traditionel forflytningsmadras.³ (baseret på en patient på 90 kg)
 • 50 % mindre indkøb og opbevaring af materiel og færre omkostninger med HoverSling®.

Kilder:
1. HoverTech case studier. 2. Pressure injury prevention, supported by technical studies (PDF). 3. Internal calculation based on Nelson AL, “Patient Care Ergonomics Resource Guide: Safe Patient Handling and Movement,” 2003 and Waters TR, “When is it safe to manually lift a patient?” AJN August 2007 Vol. 107, No. 8.

/globalassets/0-international/products/patient-handling/campaigns/hospital-solutions-patient-handing_old/hovermatt-spu_hospital_emergency-intake-new.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Evaluering af patienters oplevelse af smerte under laterale forflytninger

Det svenske Karlskoga Hospital lavede en evaluering, hvor de sammenlignede patienters smerteniveauer under laterale forflytninger ved hjælp af glidebrædder og den luftassisterede HoverMatt Mattress®.

Patienter, hvor der var mistanke om hoftebrud, som hyppigt gennemgår sådanne forflytninger, oplevede signifikant færre smerter med HoverMatt®. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige smertescore på en 10-punkts VAS-skala var markant lavere for HoverMatt® (1,3) sammenlignet med glidebrædder (5,2). Det er bemærkelsesværdigt, at 50 % af HoverMatt brugere rapporterede 'Ingen smerte', og selv den højeste smertescore ved brug af HoverMatt® (VAS: 5) var under halvdelen af den ​​smerte, som nogle glidebræt brugere oplevede.

Undersøgelsen understreger HoverMatts® effektivitet til at reducere patientens smerter under laterale forflytninger.

Læs hele evalueringen