Forebyg arbejdsrelaterede skader

Der er bred enighed blandt undersøgelser, der peger på, at fysiske krav reduceres, når man benytter et friktionsreducerende lagen frem for et traditionelt bomuldstræklagen til at repositionere en borger. Nylige data fra den globale risikokonsulentvirksomhed AON tyder på, at næsten dobbelt så mange blandt det  sundhedsfaglige personale kommer til skade, når de repositionerer borgere sammenlignet med at forflytte dem mellem senge eller stole. Disse aktiviteter omfatter repositionering af borgere i sengen, lateral repositionering og vending (Wiggermann, 2021).

Når borgeres funktionsnedsættelser er alvorlige, kan de kræve betydelig, nogle gange fuld, assistance fra plejepersonale. Denne form for assistance kan være stressende for dem, der yder den, og udsætte dem for betydelig risiko for skade. Det faktum, at horisontale positioneringsanordninger er forbundet med reducerede trækkræfter, er uomtvistelig (Omura, 2019; Weiner, 2016; Wiggermann, 2021; Bohannon, 1999). Adskillige undersøgelser understøtter denne konklusion og tyder på, at brugen af ​​et glidelagen kan reducere plejepersonalets byrde væsentligt ved repositionering af borgere (Omura, 2019; Baptiste-NcKinney, 2018; Garg, 2012).

/imagevault/publishedmedia/rz6sx99eix7i7nbzxzjp/Immedia_MultiGlide_SPUcaregiveranduser1_new_packag.jpg

Immedia MultiGlide & MultiGlide SPU

Et studie undersøgte den maksimale kraft, der var nødvendig ved forflytning og fandt, at den i gennemsnit var 38,1 % mindre med et glidestykke sammenlignet med et  almindeligt lagen, og kraftimpulsen var i gennemsnit 40,6 % mindre (Muona, 2022). Ifølge en anden undersøgelse formindskedes smerter både i nakke og lænd og funktioinsnedsættelser på grund af muskuloskeletale lidelser betydeligt efter henholdsvis 3 og 6 måneders brug af et glidestykke. Man fandt en signifikant præference for det friktionsreducerende glidestykke, når man sammenlignede den opfattede anstrengelse i skuldre, øvre og nedre ryg samt hele kroppen ved repositionering af en passiv borger (Weiner, 2016).

Se produkt
/imagevault/publishedmedia/xcevp207rebf7s29djli/Immedia_4WayGlide_env_-3-.jpg

Immedia 4WayGlide & TwinSheet4Glide

Undersøgelser har vist, at brugen af friktionsreducerende glidelagner i højere grad reducerer indre rygbelastninger hos plejepersonalet end traditionelle bomuldslagner. En undersøgelse viste, at når borger blev flyttet mod sengegærdet, var trykkraften i L5-S1-leddet 6500 N, og ved brug af småhjælpemidler udgjorde de gennemsnitlige toppe af kraft 2000-3000 N. Lagner med lav friktion så som 4WayGlide og TwinSheet4Glide gjorde repositionering af borgere lettere, da plejepersonalet skulle benytte mindre kraft. (Muona, 2022)

Se produkt

Hjælp til vending forbedrer ergonomien

En undersøgelse viser, at når man bruger hjælpemidler til at vende borgere, er de maksimale vinkler for, hvordan kroppen bøjer sig frem, og hvordan skuldrene bevæger sig, meget bedre, end når der ikke bruges noget hjælpemiddel. Ved brug af hjælpemidlerne vises signifikant mindre muskelaktivitet i biceps, triceps og venstre/højre erector spinae sammenlignet med, når der ikke bliver brugt hjælpemidler. Resultaterne tyder på, at den assistance, der er indbygget i hjælpemidler beregnet til at vende borgere, kan være vigtig for at reducere risikoen for skader i lænd og overekstremiteterne hos plejepersonale. (Hwang, 2020).