HoverMatt Luftassisteret forflytning

Luftassisterede produkter til forflytning og omplacering af sårbare patienter

 


HoverMatt til luftassisteret forflytning og omplacering af sårbare patienter. Sammenlignet med traditionelle manuelle forflytningsteknikker, udgør HoverTech produkterne alsidige forflytningssystemer, der signifikant reducerer personskader i forbindelse med patienthåndtering.

HoverMatt® reducerer den krævede trækkraft ved lateral forflytning til ca. 10-20% af patientens kropsvægt.

Via luftgennemstrømning i madrassen, kan plejepersonale overføre patienter nemt og sikkert, uden tunge løft og overbelastning.

HoverMatt SPU inflated_HTAir 800x450.jpg
HoverMatt transfer 800x450.jpg


Forbedrer patientens komfort & sikkerhed

  • Den oppustede madras bevæger patienten stabilt og reducerer shear, blå mærker og smerter.
  • Kan anvendes i hele indlæggelsesforløbet, herunder røntgen, CT- og MR scanning, samt på operationsstuer.

Reducerer omkostninger

  • Luftassisteret forflytning fokuserer på sikkerhed for både patient og plejepersonale, og eliminering af omkostningerne forbundet med skader.
  • Genanvendelige HoverMatts har en levetid på min. fem år ved korrekt brug og vedligehold.

 

Høj max. kapacitet 

  • Vægtkapacitet på 544 kg for at imødekomme alle kategorier
    af patienter.

Minimering af risiko for krydskontaminering

  • Single Patient Use (SPU) reducerer omkostninger, håndtering og logistik ved vask, samt risikoen for krydskontaminering.
  • Varmeforseglet konstruktion eliminerer nålehuller, der er potentielle bakterieveje.
HoverSling RepoSheet 800x450.jpg

Håndtering af Sårpleje

Sårpleje og forebyggelse er afgørende for langt de fleste patienter inden for akut pleje, langtidspleje og hjemmepleje. Der er stor opmærksomhed omkring tryksår, da de kan føre til yderligere sundhedsomkostninger og forværring af patientens
helbred. Reduktion af tryk og minimering af friktion og forskydning er vigtige faktorer for sårplejehåndtering.

HoverMatt® kan efterlades under patienten for at give nem og hurtig adgang til daglig forflytning og omplacering - og samtidig mindskes risikoen for tryksår. Idet forflytning og omplacering er nem at udføre, skånes personalet med mindst mulig arbejdsbelastning.

Friktion og Shear
Når HoverMatt® er oppustet, flyttes patienten på en stabil pude af luft, hvilket eliminerer friktion og shear forårsaget af vævets og knoglens modsatte trækkræfter.

Trykmåling
Der er <1% forskel i grænsefladetryk mellem vekselstryksmadras trykmåling og HoverMatt®. Disse resultater viser, at der ikke er øget risiko for tryksår ved brug af HoverMatt®, hvilket gør det muligt for plejepersonalet at efterlade HoverMatt®
under patienten for nem adgang til daglig pleje. 

Thermal image 1.jpg
Thermal image 2.jpg


Baseline trykmåling: vekseltrykmadras, lagen, trykmålingsmåtte, 
91 kg patient.


Trykmåling for vekseltrykmadras, lagen, trykmålingsmåtte, HoverMatt® uden luft, 91 kg patient.

Videoer