Designförbättring på mjukdynan till Swift duschpall duschstol

Justering av fästenas placering

Produktinformation

Vi har gjort en designförbättring på mjukdynan till Swift duschpall/stol. Placeringen av dynans fästen har förflyttats för att säkerställa en bättre passning till sitsen.

27 januari 2023

Gäller: Etac Swift duschpall/duschstol

Vi har gjort en designförbättring på mjukdynan till Swift duschpall/stol. Placeringen av dynans fästen har förflyttats för att säkerställa en bättre passning till sitsen. Det bakre fästet har flyttats närmare sitsens bakkant, och de främre fästena sitter nu på längre avstånd från varandra likväl som det bakre fästet.

Mjukdynan är ett tillbehör och den uppdaterade varianten kommer börja säljas när befintligt lager är slut.

Obs! Mjukdynan för rygg är oförändrad och påverkas inte av förändringen.

Hämta PDF