5725_Molift-Raiser-Pro-Block_user-and-carer-850x450.jpg

Nya tillbehör Molift Raiser Pro

Produktinformation

4 maj 2021

Gäller: Molift Raiser Pro

Ståplatta Molift Raiser Pro
Raiser Pro ståplatta är ett tillbehör som kan användas när brukaren behöver ett högre fotläge vid användning av Raiser Pro. Det ökar höjden med 9 cm och behöver ingen form av fixering, den passar in direkt på bottenplattan.

Molift-Raiser-Pro-Block-mounted-450x450.jpg
Hälband Molift Raiser Pro
Hälbandet är ett tillbehör som används när brukaren behöver stöd för att hålla fötterna i rätt läge. Produkten monteras på Molift Raiser Pros vred och kan justeras i 3 olika längder. HeelStrap ska ge stöd för brukarens hälar vid stående på bottenplattan.

 Molift-Raiser-Pro-Heel-Strap-mounted-450x450.jpg

Hämta PDF